View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000002Might & Fealty[All Projects] Generalpublic2017-06-22 06:52
ReporterWimpieAssigned To 
PriorityurgentSeveritycrashReproducibilityhave not tried
Status newResolutionopen 
Product Version1.0.2.4 
Target VersionFixed in Version1.0.2.5 
Summary0000002: Crash when registering
DescriptionAPPLICATION ERROR #2800
Het beveiligingstoken heeft een ongeldige opmaak. Dit kan veroorzaakt zijn door een timeout van de sessie of het per ongeluk twee keer opsturen van het formulier.
Gebruik de knop "Terug" in uw webbrowser om terug te keren naar de vorige pagina. Daar kunt u de in deze foutmelding aangegeven problemen oplossen of een andere handeling selecteren. U kunt ook een optie in de menubalk selecteren om direct naar een nieuwe sectie te gaan.
Steps To ReproduceRegister
Get mail
Click link
Fill in name & pw
Get error
TagsNo tags attached.

Activities

Wimpie

2017-06-22 06:11

reporter  

Avengmil.png (2,096,110 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-22 06:11 Wimpie New Issue
2017-06-22 06:11 Wimpie File Added: Avengmil.png
2017-06-22 06:52 Wimpie Product Version 1.0.0.0 => 1.0.2.4
2017-06-22 06:52 Wimpie Fixed in Version => 1.0.2.5